Skip to main content

NLP informatie algemeen

NLP certificering & terugkomdagen!

Erkend NLP opleiding- en trainingsinstituut Wegener organiseert regelmatig terug komdagen om de kwaliteit te borgen!

NLP certificering & terugkomdagen

Elke laatste dag van de NLP Practitioneropleiding is de dag van de certificering én de terugkomdag. 
Meer informatie

Wat zijn follow-ups?

 Denk jij ook te veel in oplossingen en geef je dan ongevraagd advies? De cliënt knikt ja maar doet nee. Leer zonder advies iemand te helpen!
Meer informatie

NLP Begrippenlijst

 Alle basisbegrippen van NLP zijn hier behandeld. Mocht je nog meer weten, stuur ons dan een e-mail!
Meer informatie

NLP powerwoordenlijst

 Power woorden die vaker gebruikt worden door NLP'ers. Hoe meer positieviteit hoe krachtiger!
Meer informatie

NLP hulpbronnenlijst

Emoties / Karaktereigenschappen / Waarden / Talenten / Competenties / vaardigheden / kwaliteiten / deskunigheden / Powerwoorden etc.
Meer informatie

Persoonlijk gesprek?

 Heb je vragen of wil je graag advies betreft het volgen van een NLP opleiding? Bijna altijd bereikbaar, bel: 045 542 42 60 of app: 0621650280

Alle data van workshops, trainingen en opleidingen vindt je in onze agenda. Er zijn overlappingen  in de workshops en opleidingen onderling.NLP agenda / kalenderErkend NLP opleiding- en trainingsinstituut Wegener organiseert regelmatig terugkomdagen om de kwaliteit te borgen!

nlp pet

Elke laatste dag van de NLP Practitioneropleiding is de dag van de certificering én de terugkomdag. Het is een oefendag voor deelnemers met minimaal een afgeronde NLP Practitioneropleiding. Deze dag vindt altijd op de locatie in Heerlen plaats. Deelnemen aan deze dag kan voor het geringe bedrag van € 47. Aanmelden kan via de pagina NLP Terugkomdag aanmelden.

Waarom een NLP-terugkomdag?

In eerste instantie organiseren we deze terugkomdag om bepaalde onderdelen van de NLP Practitioneropleiding en de NLP Master Practitioneropleiding te herhalen. De terugkomdag is ontstaan naar aanleiding van de vraag van zowel afgestudeerde Practitioners als Master Practitioners om weer even te snuiven aan de NLP-sfeer, zich weer bewust te zijn van welke onderdelen zij onder de knie hebben en welke onderdelen misschien nog wat aandacht nodig hebben. Ook kunnen deelnemers casussen en specifieke problematiek inbrengen om nieuwe inzichten te verwerven.

Daarnaast ligt het accent tijdens deze oefendag op de certificering. Een vereiste van dr. Richard Bandler is dat elke deelnemer die zijn of haar certificaat wil verlengen bij een officieel erkend NLP-instituut minimaal één dag meedoet aan een NLP-training. Daarna mogen deelnemers het certificaat gratis verlengen.NLP Follow-up sessies

Wat zijn Follow-Up sessies?

Zit je na of tijdens de opleiding met vragen over startende problematiek, specifieke problematiek of een complexe situatie? Maak dan gebruik van de follow-up-sessies. Zie het als een vraagbaak buiten de opleiding om waarbij je professionele NLP-ondersteuning krijgt bij een hulpvraag, zowel op individuele basis als in een team.

Vanaf nu is het mogelijk om te kiezen voor een aanvullend pakket van 5 follow-up-sessies. Dit geldt voor de volgende opleidingen:

  • NLP Practitioner
  • NLP Master Practitioner
  • NLP Master Coach
  • NLP Bootcamp

Bij de NLP-Bootcampcombinatie en de NLP Individuele opleiding zijn deze 5 follow-up sessies inbegrepen.

De voordelen van follow-Up sessies:

* inzetbaar voor consulting (advies), coaching of training.
* zowel voor individuele problematiek als voor hulpvragen in een team.
* te gebruiken voor zakelijke en privéproblematiek.
* maatwerk per persoon per hulpvraag.
* Met toestemming ook in te zetten voor derden. Bijvoorbeeld voor een collega of privépersoon met een hulpvraag uit de omgeving van een deelnemer.
* 1 jaar geldig vanaf het moment dat de opleiding start.

Praktische informatie

  • Een follow-up-sessie duurt tussen de 30 en 90 minuten. Dit is exclusief reistijd, overnachting, materialen etc.
  • Deze sessies vinden plaats via Skype of op locatie bij NLP Opleidingen Wegener c.q. bij de hulpvrager, zowel in binnen- als buitenland.
  • Het is ook mogelijk om deze follow-up sessies buiten een van de hierboven genoemde opleidingen in te kopen als coach-trainingssessies. Wil je meer informatie, mail dan naar:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bellen gaat nog sneller: 06-21650280 of 045-5424260.
  • Informeer naar de mogelijkheden voor NLP-coach-training follow-upsessies, opleidingen, trainingen, cursussen, workshops op verschillende locaties in Nederland. Bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Bosch, Den haag, Breda, Eindhoven, Limburg enzovoorts. Dit kan door middel van open inschrijvingen, incompany en/of op individuele basis. Wil je graag meer weten? Bel ons dan 06-21650280 of 045-5424260.NLP Begrippenlijst

Ankeren

Het proces waarbij een interne reactie geassocieerd wordt met een externe stimulus zodat de reactie snel en onopvallend opgeroepen kan worden.

Associëren
Hierbij zijn gevoelens en een groot deel van de zintuigelijke ervaring een beleving in de situatie zelf. 'Je zit er helemaal in.'

Auditief
Het horen en terughalen van geluiden.

Backtracken
Benoemen van exacte primaire uitdrukkingen, de hoofdpunten van wat de ander zegt. Oftewel: letterlijk iets nazeggen.

Bail-out anchor
Veiligheidsanker om uit een negatieve herinnering te komen.

Breakstate
Een indirecte manier om stop te zeggen en partijen in een neutrale stemming te krijgen.

Bouwstenen
Een techniek bestaat uit een reeks onderdelen die in chronologisch volgorde al dan niet meerdere malen herhaald worden. Deze onderdelen noemen we bouwstenen. Er zijn bouwstenen die een techniek aankleden c.q. ondersteunen.

Chunken
Organiseren van informatie d.m.v. chunken op verschillende niveaus:
• bij up-chunken naar een hoger, abstracter niveau
• bij lateraal chunken naar hetzelfde niveau (zoeken naar overeenkomsten)
• bij down-chunken naar een specifieker, concreter en gedetailleerder niveau

Dissociatie
Afstandelijk een gebeurtenis ervaren zonder daar een emotie aan te koppelen. Kijken naar jezelf en afstand creëren van de situatie.

Eye accessing cues
Oogbewegingen die de voorkeuren van het representatiesysteem aangeven en de combinaties die daarbij worden gemaakt.

Feedback
Een positief geformuleerde manier om te reflecteren op gedrag. Een veel voorkomend feedback-model is het sandwich-model.

Future pace
Afstemmen op de toekomst. Mentaal een voorstelling maken om het gewenste gedrag in de toekomst automatisch en op een natuurlijke manier plaats te laten vinden.

Gustatoir
Heeft te maken met je smaak en proeven.

Herkaderen
Veranderen van een negatieve gedachte in een positieve gedachte zonder dat de ervaring verandert.

Hulpbronnen
Met hulpbronnen kun je een oplossing genereren waarbij ongewenst gedrag verandert naar gewenst gedrag. Hulpbronnen kunnen zijn: talenten, emoties, vaardigheden, kwaliteiten, waarden, competenties enz.

Interventie
Een methode/techniek toepassen om een doel te bereiken.

Kalibreren
Leren herkennen van onbewuste, non-verbale reacties van een andere persoon.

Kinesthetisch
Heeft te maken met gevoel en het terughalen van een gevoel, zowel intern als extern.

Metafoor
Een overdrachtelijke uitdrukkingsvorm waarbij een boodschap is verpakt in een verhaal of anekdote.

Metamodel
Een model waar categorieën taalpatronen worden geïdentificeerd die problematisch of dubbelzinnig kunnen zijn. Doel is om meer specifieke beschrijvingen van ervaringen te krijgen.

Miltonmodel
Het omgekeerde van het metamodel. Hypnotische taalpatronen waarbij uitspraken effectief vaag zijn.

NLP
Neuro (verwijst naar hersenen, zenuwstelsel), Linguistisch(verwijst naar taal, verbale en non-verbale communicatie), Programmeren (verwijst naar het aan- en afleren van bepaald gedrag en bepaalde vaardigheden).

Pacing en leading
Een methode om snel rapport op te bouwen door eigen gedrag af te stemmen op het gedrag van degene met wie gecommuniceerd wordt. De ander volgen (pacing).
Langzaam en op een elegante en rustige manier van houding veranderen en overgaan van volgen naar leiden (leading).
Programmer
Een ander woord voor coach. Een programmer begeleidt het proces en werkt middels een interventie naar een gewenst resultaat.

Olfactoir
Heeft te maken met geur en ruiken.

Rapport
Het proces van afstemmen waarbij aspecten van het eigen externe gedrag aangepast en afgestemd worden op dezelfde aspecten in het externe gedrag van de gesprekspartner. Het doel van rapport maken is vertrouwen, harmonie en samenwerking in een relatie tot stand te brengen.

Representatiesystemen
Zijn o.a.: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir en gustatoir.

Sandwich-model
Een manier om feedback te geven waarbij de boodschap (= aandachtspunt) is 'verpakt' tussen twee positieve punten.

Strategie
Een specifiek geheel van mentale stappen en gedragingen die tot een bepaald resultaat leiden. Het belangrijkste aspect van een strategie is het gebruik van het representatiesysteem om specifieke stappen uit te voeren.

Subject
Ook wel cliënt of coacheeé genoemd. Iemand die een interventie ondergaat met als doel ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag.

Synesthesie
Overlapping tussen twee representatiesystemen, bijvoorbeeld zien - voelen, waarbij het gevoel ontleend wordt aan wat er gezien wordt.

Submodaliteiten
De specifieke zintuigelijke kwaliteiten die door de zintuigen worden waargenomen. Bijvoorbeeld kleur, volume, temperatuur.

Timeline
Een methode/techniek om letterlijk transformaties te bewerkstelligen. In een timeline zijn alle hulpbronnen aanwezig die nodig zijn om te transformeren.

Transderivationeel zoeken
Een onbewust en automatisch zoekproces in opgeslagen herinneringen.

Vormvoorwaarden
Voorwaarden om succesvolle doelen te behalen en deze vorm te geven. De vormvoorwaarden moeten getoetst worden alvorens aan een coachingstraject te beginnen.

Visueel
Heeft te maken met zien en kijken en met het terughalen van beelden.

Waarnemer
Een waarnemer is gedissocieerd. Hij/zij observeert zonder daar een emotie aan te koppelen.

Zintuiglijke kanalen
• V = Visueel
• A = Auditief
• K = Kinesthetisch
• O = Olfactoir
• G = Gustatoir

Weet jij nog een krachtig NLP woord? Deel het met ons dan voegen wij jouw woord aan deze lijst toe. >>contactformulier<<. Alvast bedankt!NLP Powerwoorden

Power woorden die vaker gebruikt worden door NLP'ers.

A.
Aandachtig, Aangenaam, Aangrijpend, Aanlokkelijk, Aanmoedigen, Aansporen, Aantrekkelijk, Aanzienlijk, Aardig, Acceptatie, Accuraat, Actie, Actief, Additioneel, Adembenemend, Adrem, Almachtig, Ambitieus, Appetijtelijk, Attent, Authentiek, Avontuurlijk.

B.
Barstensvol, Beeldig, Beeldschoon, Begerenswaardig, Begripvol, Behulpzaam, Bejubelen, Bekoren, Bekwame, Belangrijk, Beleving, Belezen, Beloftevol, Belonen, Beregoed, Bereidwillig, Bereikbaar, Beschermend, Besluitvaardig, Best, Beste, Betoverend, Betoverende, Betrokken, Betrouwbaar, Bevredigd, Bevrijdend, Bewonderen, Bezielende, Bijzonder, Bikkel, Blij, Bliksemsnel, Bloedstollend, Bloeiend, Bloemrijk, Boeiend, Boordevol, Briljant, Broederlijk, Bruisend, Bruut, Buitengemeen, Buitengewoon, Buitenkans, Buitensporig.

C.
Cadeau, Capaciteiten, Charmant, Comfortabel, Compassie, Competent, Complimenteren, Constructief, Cool, Coöperatief, Coulant Creatief, Cultiveren, Dadelijk, Dankbaar, Dapper, Daverend, Decadent, Degelijk, Denderend, Deskundig, Deugdzame, Direct, Doeltreffend, Doeltreffende, Doen, Donderslag, Doordacht, Dringend, Dromen, Dromerig, Duizelingwekkend, Durfal, Durven, Duurzaam, Dynamisch.

D.
Dadelijk, Dankbaar, Dapper, Daverend, Deskundig, Deugdzame, Direct, Doeltreffende, Doen, Dringend, Dromen, Dromerig, Durfal, Durven, Duurzaam, Dynamisch.

E.
Echt, Eendracht, Eenvoud, Eer, Eerbiedwaardig,  Eerlijk, Eersteklas, Effectief, Efficiënt,  Eigentijds, Elegant, Empatisch,  Empowered, Energiek, Enerverend, Enorm, Enthousiast, Ervaren, Essentieel, Ethische, Euforisch, Evenwichtig, Excellent, Exceptioneel, Exclusief, Exotisch, Explosief, Expressief,   Exquise, Extatisch, Extra large, Extreem, Exuberant.

F.
Fabuleus, Fantasierijk, Fantastisch, Fascinerend, Favoriet, Feestelijk, Fenomenaal, Fier,  Fijn,  Fijner, Fijnst, Filosofisch,  Finaal, Fit,  Flamboyant,  Flexibel, Flitsend (snel), Flexibel, Flow, Focus,  Formidabel, Fris,  Fruitig, Fun,  Futuristisch.

G.
Gaaf, Galant,  Gastvrij,  Gedreven,  Geduld,  Geëerd,  Geestig,  Gegarandeerd, Geheim, Gein,  Geïntegreerde, Gekkigheid, Gekwalificeerd, Geleerd, Geliefd, Geliefde,  Gelijk, Geloofwaardig,  Geluk,  Gelukkig,  Gemakkelijk, Gemotiveerd,  Genereus,  Geniaal, Genieten,  Georganiseerd,  Gepeperd, Gepolijst,  Geprezen,  Gerealiseerd, Gerenommeerde, Gerespecteerd, Gericht, Geschikt, Getalenteerde,  Gevierd, Gevoel, Gevoelig, Geweldig,  Gewetensvol, Gewoonlijk, Gezagsgetrouw,  Gezegend, Gezellig, Gezelligheid, Gezond, Gigantisch, Glansrijk, Glashelder, Glimlach, Glinsterend, Gloeiend, Glorieus, Goddelijke, Goed, Goedhartige, goedmoedig, Gracieus, Grande, Grandioos, Grappig, Gratie, Gratis, Grondig, Groot, Grootmoedige, Groots, Gruwloofelijk, Gunstig.

H.
Haarscherp, Handig, Harmonieus, Hartgrondige, Heavy, Hebbedingetje, Heel, Heerlijk, Heftig, Held, Helden, Helder, Helemaal, Hemels, Heroïsch, Hevig, Hilarisch, Hofmakerij, Hoogstaand, Hoop, Hoopvol, Hot, Hotter, Hottest, Humoristisch, Hysterisch.

I.
Ideaal, Idealistisch, Idee, IJverig, IJzersterk, IJzingwekkend, Immens, Impact, Individu, Indrukwekkend, Informatief, Innovatief, Inspiratie, Inspireren, Inspirerend, Instinctieve, Intellectueel, Intelligent, Intens, Interactief, Interessant, Intiem, Intuïtie, Inventief, Invloedrijk, Inzicht, Inzichtelijk.

J.
JA, Jaloersmakend, Joepie, Jofel, Jolijt, Jong,  Juist jippieaiaijippiejippieyeah, Juweeltje.

K.
Kalmerend, Kansrijk, Kei- gaaf / goed / etc., Klasse, Kleurrijk, Klimmend, Knuffelbaar, Koesteren, Krachtig, Krachtiger, Krachtigst, Kwalitatief, Kwaliteit.

L.
Lachen, Ladylike, Leergierig, Legitiem, Leider, Lekker, Lekkerder, Lekkerst, Lenig, Leuk, Levendig, Licht, Lief, Liefdevol, Loeihard, Lollig, Loslaten, Loven, Loyaal, Lumineus, Luxe, Luxueus.

M.
Machtig, Magisch, Magistraal, Magnifiek, Majestueus, Makkelijk, Mateloos, Mededogen, Meditatieve, Meelijwekkend, Meeslepend, Meesterlijk, Mega, Melodieuze, Memorabel, Messcherp, Mieters, Milddadig, Mindful, Modern, Moderne, Moedig, Moeiteloos, Mogelijkheden, Mooi, Mooier, Mooist, Motiveren, Multidimensioneel, Multidisciplinaire, Must-have.

N.
Natuurlijk, Nauwkeurig, Netjes, Nieuw, Nobel, No-business-likeshowbusiness, Nodig, Normaal,  Nuchter, Nuttig.

O.
Objectief, Onalledaags,Onbegrensd, Onbeschrijfelijk, Onbetwist, Onderdrukken, Ondernemend, Ondersteunen, Ondeugend, Ongedurig,  Ongeëvenaard, Ongekend, Ongelooflijk, Ongewoon, Onmetelijk, Onnavolgbaar, Onovertroffen, Onoverwinnelijk, Onschatbaar, Onstuimig, Onstuitbaar, Ontdekking, Ontkiemen, Ontmoeting, Ontspannen, Ontvankelijk, Ontwikkelen, Onvermoeibaar, Onverwoestbaar, Onvoorstelbaar, Open, Openhartig, Openheid, Openminded, Op-en-top, Opgeruimd, Opgeleide, Opgelucht, Opgetogen, Opmerkelijk, Oppeppen, opstaande, Opties, Optimale, Optimisme, Optimistisch, Opvallend, Opzienbarend, Origineel, Originele, Overdonderend, Overtuigend, Overvloed, Overweldigend.

P.
Pacifistisch, Paf, Paradijselijk, Parelachtig, Parmantig, Passievol, Perfect, Persoonlijk, Pijlsnel, Pikant, Pittoresk, Plezier, Plezierig, Poëtisch, Populair, Positiviteit, Prachtig, pragmatische, Praktische, Precieze, Prestigieuze, Pret, Prettig, Prima, Productief, Professioneel, Profetische, Progressie, Prominent, Prompt, Proper, Provocerend, Prudent, Punctueel, Puntgaaf, Puur.

Q.
Quantum, Quasi, Quote, Quotient.

R.
Radicaal, Razendsnel, Realistisch, Rechtmatige, Record, Redelijke, Relaxed, Relaxt, Resoluut, Respectvol, Reusachtig, Revolutionair, Ridderlijk, Rigoureuze, rijkelijk, Robuust, Romantisch, Rotsvast, Royaal, Ruimdenkend, Rustig.

S.
Schattig, Scheppend, Scherp, Scherpzinnige, Schitterend, Schokkend, Schoner, Schoon, Schoonst, Sensationeel, Sensueel, Sereen, Serendipiteit, Sexy, Sierlijk, Significant, Simpel, Slim, Slimmer, Slimst, Smaakvol, Snel, Sneller, Snelst, Snoeihard, Sociaal, Soepel, Spannend, Speciaal, Spectaculair, Speels, Spicy, Spijkerhard, Spiritueel, Spitsvondig, Spontaan, Sprakeloos, Sprankelend, Stabiel, Statig, Sterk, Sterker, Sterkst, Stevig, Stijlvol, Stimuleren, Stoer, Stoutweg, Strak,Streven, Subliem, Subtiel, Succesvol, succesvolle, Super, Superlatief, Super-de-luxe, Sympathiek.

T.
Tactisch, Tactvol, Talentvol, Te gek, Teder, Tevreden, The-place-to-be, Tijdloos, Tinteling, Toegift, Toekomst, Toevallig, Tof, Tolerant, Toonaangevend, Top, Toppers, Transcendent, Transformeren, Trefzeker, Trots, Trouw, Turbo.

U.
Uitbundig, Uiteraard, Uitermate, Uiterst, Uitgaande, Uitgesproken, Uitkijken, Uitmuntend, Uitnodigend, Uitreiken, Uitslapen, Uitstekend, Uitvinding, Uitzinnig, Uitzonderlijk, Ultiem, Ultra, Uniek.

V.
Vakkundig, Vastberaden, Vederlicht, Veelbelovend, Veelbelovende, Veelzijdig, Veerkrachtig, Veerkrachtige, Veilig, Verantwoordelijk, Verbazend, Verbazingwekkend, Verbazingwekkende,  Verbeterde, Verbetering, Verbijsterd, Verbijsterend, Verbluffend, Verbondenheid, Verdienstelijke, Vereerde, Verfijnd, Verfrissend, Vergevensgezind, Verheffend, Verheugend, Verjongd, Verleidelijk, Verlicht, Verlichte, Verliefd, Verlokkelijk, Vermaken, Vernieuwde, Verplichten, Verrassend, Verrassing, Verrukkelijk, Verstandig, Versterkte, Vertederen, Vertederend, Vertrouwend, Vervuld, Vervullen, Verweven, Verwondering, Verziend, Vet, Vindingrijk, Visionair, Vitaal, Vitaliteit, Vliegensvlug, Vloeiend, Voedingsbodem, Volkomen, Volmaakt, Volmondig, Voorbeeldige, Voortreffelijk, Vreugde, Vriendelijk, Vriendschap, Vrijgevig, Vrijgevigheid, Vrijheid, Vrijmoedig, Vrijzinnige, Vroege, Vrolijk, Vruchtbare, Vurig.

W.
Waanzinnig, Waarde, Waarden, Waardering, Waardevol, Waardig, Waarheid, waarheidsgetrouw, waaaw, waoow, wauw, Wannahave, Warm, Warmhartig, Weelde, Weelderig, Weergaloos, Welbespraakt, Welgemanierd, Welgestelde, welvarend, Wensen, Werelds, Wervelend, Wezenlijk, Wijs, Wild, wilskrachtige, Winstgevende, Woeshh, Wonderbaarlijk, Wonderbaarlijke, Wonderen, Wonderlijk, Wow, Wreed, Wulps.

X.
X-factor.

Y.
Yabadabadoe, Yeah, Yes, Yezz, Yoehoe.

Z.
Zacht, Zalig, Zeker, Zeldzaam, Zelf-aanvaarding, Zelfbewust, Zelf-discipline, Zelfstandig, Zelfvertrouwen, Zibabaa, Zibooby, Zie, Zinderend, Zingeving, Zinvol, Zoet, Zorgzaam, Zuiver, Zwaar, Zwoel.

Weet jij nog een echt powerwoord? Deel het met ons dan voegen wij jouw powerwoord aan deze lijst toe. >>contactformulier<<. Alvast bedankt!NLP & Hulpbronnen

In de wereld van NLP maken we gretig gebruik van hulpbronnen.

Emoties / Karaktereigenschappen / Waarden / Talenten / Competenties / vaardigheden / kwaliteiten / deskunigheden / Powerwoorden

A.
Aanwezig, Aardig, Accepteren, Actief, Activiteiten, Assertiviteit, Attent, Avontuur.

B.
Barmhartig, Behoedzaam, Behulpzaam, Beleefd, Bescheiden, Beslissingsvermogen, Betrokken, Betrouwbaar, Betrouwbaarheid, Bewustheid.

C.
Charmant, Concentreren, Consequent, Controle, Corrigeerbaar, Creatief, Creativiteit.

D.
Daadkrachtig, Discipline, Doelbewust, Doelgericht, Doorzetter, Doorzettingsvermogen.

E.
Eerlijk, Eerlijkheid, Efficiëntie, Empathie, Energie, Enthousiasme, Erkenning, Externe referentie.

F.
Fantasierijk, Filosofisch, Flexibiliteit.

G.
Gearriveerd, Geassocieerd, Geborgenheid, Gedissocieerd, Geduldig, Gehoorzaamheid, Gelijkgezindheid, Geluk, Geniaal, Gepassioneerd.

H.
Harmonie, Harmonisch, Hoffelijk, Hulpvaardig, Humor, Humoristisch.

I.
Idealistisch, IJverig, Ingenieus, Innemend, Intelligent, Initiatie, Inlevingsvermogen, Integer, Interesse, Interne referentie, Invloed, Inzicht.

K.
Kalm, Kracht, Krachtig, Kunstig, Kundig.

L.
Leergierig, Lief, Liefdevol, Levenslust, Liefdadig, Liefde, Loslaten.

M.
Moed, Moedig, Muzikaal, Makkelijk, Meegaand, Motivatie.

N.
Nieuwsgierig, Nieuwsgierigheid, Nuttig, Nadenkend.

O.
Onafhankelijk, Onafhankelijkheid, Ontspanning, Ontspannen, Open, Oprecht, Optimistisch, Orde, Overgave.

P.
Praktisch, Passie, Plezier, Pragmatisch.

R.
Realiseren, Realistisch, Rechtvaardig, Rechtvaardigheid, Reflexie, Relaties, Respect, Respecteren, Romantisch, Rust, Rustig.

S.
Samenwerkend, Scherpzinnig, Schitterend, Slim, Sluw, Sociaal, Sportief, Standvastig, Stoutmoedig, Strijdlustig, Sympathiek.

T.
Temperamentvol, Tevreden, Trots, Trouw.

V.
Volgzaam, Volhardend, Volhoudend.

U.
Uniek.

S.
Sensatie, Sexy, Sociaal, Speels, Spiritualiteit, Spontaan, Spontaniteit, Sportief, Stilte, Stoer, Succesgevoel, Succesvol.

T.
Tactvol, Teder, Trouw.

V.
Vastbesloten, Vastbeslotenheid, Vechtlust, Verantwoordelijkheid, Vergeeflijk, Verheugd, Verleidelijk, Vertrouwen, Volhardend, Vrede, Vredelievend, Vriendelijk, Vriendschap, Vrij, Vrijgevig, Vrijheid, Vrolijk, Vrolijkheid.

W.
Waardering, Waardig, Waarnemend, Wijs, Wijsheid.

Z.
Zachtmoedig, Zelfbewust, Zelfstandig, Zelfvertrouwend, Zelfzeker, Zintuiglijk, Zelfvertrouwen, Zelfverzekerd, Zorgen voor jezelf, Zorgzaam.

Weet jij nog een krachtige NLP hulpbron? Deel het met ons dan voegen wij jouw hulpbron aan deze lijst toe. >>contactformulier<<. Alvast bedankt!